AutoPASS er navnet på det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Det er et samarbeid mellom norske bompengeselskaper og brukes i 25 av de ca 45 norske bompengeanleggene.

Det er en rekke punkter der Autopass har blitt kritisert i forhold til brukerenes personvern. Kritikk går på at bilen alltid er sporbar. Brikken kan leses av på en rekke punkter langs veien - ikke kun ved bompassering. De siste 100 passeringene blir lagret i brikken, og skal vistnok kunne leses av relativt enkelt av hvem som helst.

Datatilsynet uttrykker bekymring rundt dagens Autopass, og fremtiden. http://www.datatilsynet.no/templates/article____1727.aspx

Det er også en rekke bekymringer knyttet til hvilken vei denne trenden utvikler seg. GPS-sporing av biler har vært nevnt i forbindelse med at bilen automatisk kan ringe ambulansetjenesten ved en ulykke.

==Eksterne lenker== * [http://www.autopass.no AutoPASS] * [http://no.wikipedia.org/wiki/AutoPASS Wikipedia om Autopass] * [http://www.datatilsynet.no/templates/Search____53.aspx?quicksearchquery=autopass Datatilsynet har mye relatert til Autopass]