[PiN-diskusjon] NFJE-møte: Nytt EU Privacy Shield – og hva så? (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Fre 19. Feb 2016 14:03:08 CET


---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 19 Feb 2016 12:02:52 +0100
From: Norsk forening for jus & EDB <post at nfje.no>
Subject: NFJE inviterer til medlemsmøte og mandagstreff

Medlemsmøte og mandagstreff 7. mars
Norsk forening for Jus og EDB inviterer til medlemsmøte og mandagstreff 7. 
Mars.Tema for møtet vil være "Nytt EU Privacy Shield – og hva så?".
EU domstolens oppsiktsvekkende avgjørelse i Schrems-saken som dro bort teppet 
under Safe Harbor-ordningen, har ført til et taktskifte i europeisk 
personvernrett. Hva betyr saken for oss EØS-borgere og er vi nå bedre stilt med 
den nye Privacy Shield ordningen? Vil Artikkel 29-gruppen akseptere de 
garantiene som ligger i EUs Privacy Shield og hvordan vil amerikanske 
myndigheter innrette seg etter dette?
Velkommen til medlemsmøte i NFJE hvor tre av landets fremste 
personvernadvokater vil belyse og debattere arbeidet med en ny avtale mellom 
EU-kommisjonen og amerikanske handelsmyndigheter som trolig vil bane vei for 
Safe Harbor vol. 2.
· Advokat Jon Wessel Aas har lang erfaring som advokat med spesialfelt innen 
menneskerettigheter og er kjent som en aktiv kritiker av blant annet 
datalagringsdirektivet og som målbærer for interessene som EU-domstolens 
avgjørelse bygget på.
· Nils-Kristian Einstabland er leder av Selmers TMT/IP avdeling og har 
omfattende erfaring med rettslige spørsmål knyttet til teknologi og media.
· Malin Tønseth er medforfatter av Personvernhåndboken og har lang erfaring som 
advokat med personvernrettslige problemstillinger og informasjonssikkerhet som 
spesialkompetanse.
Både medlemsmøtet og mandagstreffet foregår i Norids lokaler (St. Olavs plass 
2), fjerde etasje. Det blir enkel servering, og mulighet til å kjøpe drikke.
Medlemsmøtet er gratis for medlemmer og studenter, ikke-medlemmer kr 100 (kun 
betaling med kort eller paypal).
Vi ber om påmelding via lenken nedenfor.
<https://registrermeg.no?245>

Vil du bli medlem i Norsk forening for jus og ebd? Send en e-post til 
<post at nfje.no>
Medlemskap per år kr 400, for studenter kr 100, for bedrifter kr 1600.

Med vennlig hilsen NFJEMer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.