[PiN-diskusjon] Nolug om Det store datakappløpet – personvernprinsipper under press (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Tir 10. Mai 2016 23:43:27 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 10 May 2016 13:50:58 +0000
From: Heidi Kristin Olsen <Heidi-Kristin.Olsen at HIOA.NO>
To: BIBLIOTEKNORGE at NB.NO
Subject: Nolug om Det store datakappløpet –  personvernprinsipper under press

Nolug arrangerer sitt neste møte tirsdag 24.5. kl 14 - da kommer fagdirektør 
Catharina Nes fra Datatilsynet og holder foredraget "Det store datakappløpet – 
personvernprinsipper under press". Mer informasjon om foredraget, påmelding osv 
på http://nolug.no/.

Vi håper mange finner veien til HiOA denne maiettermiddagen! Vi prøver å få 
strømmet foredraget, mer informasjon om det kommer på Nolugs hjemmeside.

Velkommen!

Arbeidsutvalget i Nolug kan også melde at vi planlegger et halvdagsseminar med 
Mary Ellen Bates i oktober, sannsynligvis 27/10.  Mer informasjon om dette 
kommer!

Mvh Heidi K.O.


***********************
Heidi Kristin Olsen
Førstelektor
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo og Akershus

www.hioa.no - Ny viten, ny praksis


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.