[PiN-diskusjon] TKS: Ny løsning for OEP klar til bruk i januar 2018 (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Man 5. Sep 2016 15:52:39 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 5 Sep 2016 13:00:26 +0000
From: Petter Ludvig Andersen <p.l.andersen at jus.uio.no>
To: tirsdagskaffeseminar at jus.uio.no
Subject: [tirsdagskaffeseminar] Invitasjon til Tirsdagskaffeseminar 20.
   september

Senter for rettsinformatikk har gleden av å invitere deg til 
Tirsdagskaffeseminar
20. september kl. 12:15-13:15

 Tema:
Ny løsning for OEP skal stå klar til bruk i januar 2018
Foredragsholder: Jakob Andre Sandal; DIFI - IT drift og utvikling, strategi og 
tjenesteutvikling,

Sted: Domus Nova: Rom 360Et viktig mål med ny Offentlig Elektronisk Postjournal er å få plass en mer 
effektiv løsning som kan ta bort manuelle arbeidsprosesser som i dag tar tid. 
Tidstyver skal identifiseres og fjernes. De større gevinstene vil trolig kunne 
hentes ut på tre områder:

  1. Automatisk høsting av data fra de 120 virksomhetene sine NOARK-baserte
  sak- og arkivsystem.
  2. Legge til rette for at dokument som er offentlige, kan publiseres sammen
  med offentlig journal og bli tilgjengelige for allmenheten.
  3. Gjøre det enklere og sikrere å håndtere innsynskrav som gjelder
  dokumenter som er skjema og unntatt offentligheten.

Prosjektet skal videreutvikle nåværende tjenester. Det betyr og at en kan komme 
opp i situasjoner der en må foreta avklaringer i henhold til lovverk, regelverk 
og forskrifter. Direkte tilgang til dokumenter er eksempel på ny funksjonalitet 
som reiser problemstillinger som krever nærmere avklaringer. Prosjektet har en 
egen arbeidspakke for juridiske avklaringer. Det er og etablert en 
referansegruppe for jus og personvern, med medlemmer fra bl.a. 
Justisdepartementet og Datatilsynet


Du kan lese mer om OEP her<https://www.oep.no/content/om-oep>.

Les mer om Tirsdagskaffeseminarene? 
her?<http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/seri/Tirsdagskaffeseminar/>.

Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen påmelding. Velkommen!

Med vennlig hilsen
Petter Ludvig AndersenMer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.