[PiN-diskusjon] Civita: Personvern etter Snowden -- boklansering

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Tor 13. Okt 2016 01:06:10 CEST


Beklager sent varsel, boklansering imorgen torsdag 2016-10-13:
Gratis deltakelse, men påmelding via websiden.

   ----

Fra 
https://www.civita.no/arrangement/boklansering-personvern-etter-snowden-privatliv-i-det-digitale-samfunn

Boklansering: Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Civita inviterer til boklansering og debatt om personvern på Kulturhuset 
torsdag 13. oktober kl. 18:00-20:00

Statens fullmakter til å overvåke deg som borger har blitt kraftig utvidet de 
siste 15 årene. Tilhengerne av overvåking argumenterer med at den er nødvendig 
for å hindre terror og alvorlige trusler mot landets sikkerhet. Men har 
myndighetene fått så store fullmakter at personvernet er truet?

Samtidig skaper kommersielle aktører, som blant andre Google og Facebook, 
utfordringer for privatlivet gjennom sine forretningsmodeller, som baserer seg 
på kjøp og salg av personlige data.

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og 
hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale 
«overvåkningsøkonomien»?


PROGRAM:

Kl. 18:00: Velkommen og innledning v/ forfatteren av boken Personvern etter 
Snowden, Eirik Løkke.

Kl. 18:10: «Statens overvåkning i terrorens tidsalder – trussel mot 
personvernet?»

I panelet: Ove Vanebo, statssekretær i Justisdepartementet, Jon Wessel-Aas, 
advokat (H) og styreleder i Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling 
(ICJ-Norge), og Eva Jarbekk, advokat og leder av Personvernnemnda.

Kl. 19:00:  «Hvilke utfordringer skaper den nye digitale økonomien for 
privatlivet?»

I panel: Eirik Newth, forfatter av boken Overvåkningssamfunnet, Finn Myrstad, 
fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, og Kjetil Thorvik Brun, 
fagsjef IKT og digitale tjenester i Abelia.

Kl. 19:50 Avslutning

   ----


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.