[PiN-diskusjon] SERI inviterer til personvernkonferansen 2016 (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Ons 19. Okt 2016 17:52:24 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 19 Oct 2016 17:50:54 +0200
From: Thomas Gramstad <thomas at ifi.uio.no>
To: piratdiskusjoner at mailman.kunnskapsallmenning.no
Subject: SERI inviterer til personvernkonferansen 2016 (fwd)


---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 18 Oct 2016 16:25:04 +0200
From: Norsk forening for jus & EDB <post at nfje.no>
To: post at nfje.no
Subject: SERI inviterer til personvernkonferansen 2016
Resent-From: <thomas at ifi.uio.no>

Senter for Rettsinformatikk inviterer til
Personvernkonferansen 2016
Morgendagens personvern
Fredag 2. desember 2016, klokken 09:45 - 16:00 på Bristol i Oslo
På årets personvernkonferanse går vi dels inn på sentrale og brennaktuelle 
rettspolitiske spørsmål vedrørende forslag til elektronisk grenseforsvar og nye 
regler om personellsikkerhet. Den andre delen av konferansen vil gi gjennomgang 
og analyse av sentrale bestemmelser i den generelle personvernforordningen.
Med andre ord: Personvernkonferansen gir deg solid faglig påfyll i år også!
Se program og påmeldingsrutine. 
<http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/seri/arrangementer/2016/personvernkonferansen-2016.html>
VELKOMMEN!
Med vennlig hilsen
Kristine Næss, NFJEMer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.