[PiN-diskusjon] NY BOK: Til forsvar for personvernet (fwd)

Thomas Gramstad thomas at efn.no
Ons 24. Mar 2010 16:41:30 CET


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 24 Mar 2010 12:36:04 +0100
From: Civita <nyhetsbrev at civita.no>
Subject: NY BOK: Til forsvar for personvernet

NY BOK: Til forsvar for personvernet

Truslene mot personvernet er blitt så omfattende og alvorlige at
mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. 

Krav om frihet, privatliv og personvern vil alltid møtes med
argumenter om sikkerhet og nytte. Prinsipielle argumenter for
liberale rettigheter kommer ofte til kort. Bør vi reflektere mer over
hvordan inngrep i personvernet forandrer samfunnet?

Til forsvar for personvernet tilbyr et perspektivrikt innblikk i
personvernets historiske og nye utfordringer. Boken er et samarbeid
med Universitetsforlaget og er utgitt med støtte fra Fritt Ord.

Personvernboken ble lansert i dag på Civitas frokostmøte. Dette møtet
markerte også Datatilsynets 30-årsjubileum, og Georg Apenes ga sin
siste offentlige opptreden som direktør for tilsynet. 

Bokens bidragsytere:

Redaktører for boken er John Olav Egeland og Kristin Clemet

Michael Konupek: Den ideelle dyrehage. Om personvernet under
sosialismen - tilfellet Tsjekkoslovakia 1948-89

Lars Fr H Svendsen: Hvorfor personvern? Om frihet og retten til
privatliv

Jon Bing: Elektroniske spor. Om samspill mellom personvern og
teknologisk utvikling

Marika Lüders: Ung, dum og deilig? Om ungdom og bruk av sosiale
medier

Ketil Lund: Nedbyggingen av den liberale rettsstat

Vagn Greve: Fra rettsstat til politistat? Om strømninger i
kriminalpolitikken

Tor-Aksel Busch: Frykten for terror - en farlig følgesvenn? Noen av
rettsstatens dilemmaer i kampen mot terror

Georg Apenes: Kampen for personvernet. Om kampen for tillitssamfunnet

John Christian Elden: Så lenge uretten ikke rammer oss selv. Om juss
og personvern

Anne Kjersti C Befring: Skal alle vite alt? Om helse og personvern

Sven Egil Omdahl: Den nødvendige gapestokk. Om personvernet og
pressen

Michael Tetzschner: Politikk og personvern. Om tiltak for å styrke
personvernet

Camilla Lindberg: De små skritts tyranni. Om en politikers kamp for
personvernet og mot FRA-loven

Carsten Smith: «... en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å
styrke menneskerettighetenes stilling»

Les mer om boken og andre Civita-publikasjoner her!
http://www.civita.no/publikasjoner

Boken kan bestilles på Universitetsforlagets hjemmeside her!
http://www.universitetsforlaget.no/boker/katalog?productId=18151469
Bokens bidragsytere:

Civita ønsker alle en riktig god påske!More information about the pin-diskusjon mailing list