[PiN-diskusjon] Re: [PiN-medlemmer] Er PIN egentlig viktig?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fre 26. Mar 2010 11:18:33 CET


Jeg flytter diskusjonen til pin-diskusjon@ og setter reply-to dit.
pin-medlemmer@ er et medlemsregister og kun tilfeldigvis implementert
som en mailman-liste, mens pin-diskusjon er epostlisten som skal
brukes. :)

[Øystein Jakobsen]
> Hva tror dere?

Jeg tror en forening som utelukkende fokuserer på personvern trengs i
den offentlige debatt, og har derfor forsøkt å gjenopplive foreningen
Personvern i Norge.

Som alltid er det få personer med både tid og interesse å bruke på
foreningsarbeide, og behovet for aktive folk i interrimstyret som kan
få på plass et nytt årsmøte og regulært valg av nytt styre er fortsatt
til stede.

Jeg tror ikke en bør overlate personvernarbeidet til foreninger med
personvern som bare en bit av sitt interesseområde, slik både EFN og
FriBit har det.  Det er veldig bra at EFN og FriBit gjør en innsats
for personvernet, men jeg tror altså Datatilsynet og det norske
samfunnet ville ha godt av en forening som kun fokuserer på
personvern. :)

F.eks. skulle jeg gjerne sett at noen medlemmer i personvernforeningen
ville skrive og sende inn en høringsuttalelse om
datalagringsdirektivet.  Ingen har meldt seg til nå, og det ville være
trist om personvernforeningen ikke klarer å levere en kommentar til
det viktigste personvernspørsmålet for tiden. :/

Vennlig hilsen,
-- 
Petter ReinholdtsenMore information about the pin-diskusjon mailing list