[PiN-diskusjon] Vedr. NFJE - Personvernkonferansen 2010 (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Fre 12. Nov 2010 18:39:27 CET


---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 12 Nov 2010 14:07:01 +0100
From: NFJE Admin <post at nfje.no>
Subject: Vedr. NFJE - Personvernkonferansen 2010

Personvern med vikeplikt? - om personvern i transportsektoren
Fredag 10. desember 2010 09:45 - 15:30, på Hotell Bristol i Oslo

Vi er stadig på farten og bruker offentlige og private transportmidler i
jobb og fritid. Hvor vi reiser kan si noe om hva vi gjør, hvem vi skal
møte, og sier grunnleggende sett også mye om hvem vi er. Samtidig kan det
være ønskelig å samle inn slik informasjon for å øke trafikksikkerheten og
effektivisere transportsystemene. Kroppen vår hører åpenbart til vår
innerste private sfære. Likevel kan hensynet til terrorbekjempelse
begrunne ransaking og endog "nakenfotografering" av passasjerer på
flyplasser. Mange vil oppfatte private biler som et område der de kan nyte
privatliv. Samtidig kan hensynet til trafikksikkerhet begrunne at
oppførselen vår under kjøring registreres og kontrolleres. På
personvernkonferansen 2010 drøfter vi personvern i transportsektoren.
Konkret vil bl.a. spørsmål om måling av bilers gjennsomsnittsfart
(streknings - ATK), GPS, bodyscanning, passasjerlister og elektroniske
billettsystemer bli nærmere analysert og drøftet. Er personvernet i
transportsektoren i ferd med å måtte vike til fordel for andre hensyn, og
er det nødvendigvis enten - eller valg vi står ovenfor?

Lenke til program og påmelding:
http://www.jus.uio.no/personvernkonferansen/

-- 
Norsk forening for jus og edb.
Web: http://www.nfje.no/
E-post: post at nfje.noMore information about the pin-diskusjon mailing list