[PiN-diskusjon] TKS: 01.12 Datalagring og menneskerettighetene (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Fre 27. Nov 2015 01:33:16 CET


---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 26 Nov 2015 20:58:37 +0000
From: Petter Ludvig Andersen <p.l.andersen at jus.uio.no>
Subject: [tirsdagskaffeseminar] Tirsdagskaffeseminar 01.12 Datalagring og
     menneskerettighetene

Senter for rettsinformatikk har gleden av å invitere deg til 
Tirsdagskaffeseminar
1. Desember 2015 kl. 12:15-13:15

  Tema:
  Datalagring og menneskerettighetene


Foredragsholder: Hans Petter Graver, professor og dekan ved Det juridiske 
fakultet, Universitetet i Oslo.

Sted: Domus Nova rom IN72


Datalagringsdirektivet (DLD) ble gjennomført i norsk rett ved lov 11. april 
2011 nr. 11 (Lagringsloven). Lagringsloven pålegger ekomtilbydere å lagre data 
fra fasttelefoni, mobiltelefoni, internettaksess, e-post og bredbåndstelefoni i 
6 måneder.

  EU-domstolen konkluderte med at direktivet er ugyldig. DLD ble funnet å være 
mer inngripende i retten til privatliv og personvern enn det som ble ansett 
nødvendig for å ivareta allmenne interesser eller andres rettigheter.


I kjølvannet av dommen er det reist spørsmål ved om loven kan settes i kraft 
uten at man krenker grunnleggende rettigheter, eventuelt om det kan gjøres 
tilpasninger til loven som gjør at den kan settes i kraft uten å krenke de 
grunnleggende rettighetene.
Les mer om
Tirsdagskaffeseminarene?<http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/seri/Tirsdagskaffeseminar/> 
<http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/seri/arrangementer/2015/tirsdagskaffeseminar/> 
her.?<http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/seri/arrangementer/2015/tirsdagskaffeseminar/>


Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen påmelding. Velkommen!

Med vennlig hilsen

Petter Ludvig Andersen

Dersom du ikke kommer inn i bygningen kan du ringe tlf 95552921


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.