[PiN-diskusjon] Professor i personvern

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Tir 22. Des 2015 03:23:29 CET


Fra
http://www.datatilsynet.no/Nyheter/20151/Datatilsynet-ny-partner-i-CCIS-/ :

"Som et ledd i styrkingen av forskning og utdanning innen personvern og 
informasjonssikkerhet i Norge, har Datatilsynet gått inn som ny partner i 
Center for Cyber and Information Security (CCIS).

[...]

Personvern er en fagdisiplin som er meget relevant både for våre partnere og 
samfunnet i sin helhet. Vi skal levere morgendagens teknologi og tjenester for 
et robust personvern. Nå er det på tide at personvern og informasjonssikkerhet 
kommer inn i styrerommene, sier Nystrøm.

[...]

CCIS har, i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Datatilsynet, lyst ut et 
professorat innen personvern og informasjonssikkerhet. Fokusområder vil være 
personvern som en del av virksomhetsstyringen og utvikling av metoder og 
teknologi for å styrke ivaretakelsen av personvernet og informasjonssikkerhet."


Mer info på
http://www.datatilsynet.no/Nyheter/20151/Datatilsynet-ny-partner-i-CCIS-/

Thomas Gramstad


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.