[PiN-diskusjon] NFJE webinar 25.05 -- Cyberkrimsenteret om pandemi-trusselbildet (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Lør 9. Mai 2020 01:15:59 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 08 May 2020 19:29:34 +0200
From: Norsk forening for jus & EDB <post at nfje.no>
Subject: Mandagsmøte webinar 25.mai!

Hei alle medlemmer,

Vi har gleden av å invitere NFJEs medlemmer til webinar mandag 25. mai fra kl. 
17.15. Politioverbetjent Øystein Andreassen fra Nasjonalt Cyberkrimsenter/NC3 
ved Kripos, vil snakke om det digitale trusselbildet under pandemien, og om 
noen pågående problemstillinger som NC3 arbeider med. Han vil også gi en 
orientering om Kripos’ cyberkrimsenter og arbeidet med cyberkriminalitet 
innenfor Kripos. Det vil bli anledning for deltakerne til å stille spørsmål.
Vi ber om påmelding via følgende lenke::
<https://norskforeningforjusedb.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=EwsMMA>

Webinaret vil bli avholdt via Zoom, og påmeldte deltakere vil motta en separat 
epost med Zoom-lenke forut for webinaret.
Vel møtt!
Mvh

Drifa, ny sekretær for NFJE.Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.