[PiN-diskusjon] How to Destroy Surveillance Capitalism av Cory Doctorow på norsk?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fre 18. Sep 2020 21:10:34 CEST


Takk for nyttige innspill, men jeg er fortsatt litt i villrede, da det
virker som vi leser ganske ulike ting ut av teksten.

[Harald Eilertsen]
> Stråmenn: Han bygger hele artikkelen på at Zuboff og andre som
> argumenterer mot farene overvåkningskapitalismen representerer ikke er
> i stand til å se for seg et desentralisert internett uten dagens
> monopolister. Det ville vært et godt argument dersom det var virkelig,
> men det er det ikke.

Hvorfor mener du dette?  For meg virker ikke dette å være et sentralt
premiss, lang mindre grunnmuren han bygger hele artikkelen på.  Snarere
leser jeg at han mener det er viktig å ta overvåkningskapitalisenes
påstander med en klype salt når en analyserer problemet og vurderer
egnet medisin for å få tilbake et liberalt demokratisk samfunn.

> Overdrivelser: "Mind control rays".
>
> Igjen, hverken Zuboff eller noen av de andre jeg har sett/hørt/lest
> argumenterer for noe i nærheten av hva Doctorow antyder her. Det blir
> rett og slett for dumt.

Jeg leste dette som latterliggjøring av de som tok
overvåkningskapitalistenes salgsmateriell for god fisk, ikke som en
påstand om at noen faktisk har argumentert for at Facebook og andre
faktisk har tankekontrollstråler.  Det blir spesielt klart for meg når
han introduserer tankekontroll-konseptet med "It is a mind-control ray
out of a 1950s comic book, wielded by mad scientists whose
supercomputers guarantee them perpetual and total world domination."

Men som nevnt, vi har nok lest svært ulike ting ut av teksten.

Hvis noen vil være med å oversette den for å få den ut på Norsk, så er
det bare å bidra på
<URL: https://hosted.weblate.org/projects/rms-personal-data-safe/how-to-destroy-surveillance-capitalism/nb_NO/ >.
Ca. 2000 ord oversatt så langt.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.