[PiN-diskusjon] How to Destroy Surveillance Capitalism av Cory Doctorow på norsk?

Harald Eilertsen haraldei at anduin.net
Man 21. Sep 2020 20:47:51 CEST


On Fri, Sep 18, 2020 at 09:22:44PM +0200, Thomas Gramstad wrote:
> Jeg har ikke lest akkurat denne boka av Doctorow (ennå)

Anbefaler på det sterkeste at du leser Zuboff først, om du ikke alt har
gjort det. Uten den bakgrunnen blir det nok vanskelig å forstå hvor
langt unna han er med kritikken av henne.

> En annen gunstig ting med Doctorow er at han er progressiv med opphavsrett,

Det er en fin ting, men helt irrelevant for om hvorvidt kritikken hans av
Zuboff og andre som omtaler overvåkningskapitalismen er saklig eller ikke.
Jeg liker som sagt både fyren og mye av det han har skrevet. Men det
gjør ikke denne artikkelen noe bedre, desverre.

...og det samme går selvsagt andre veien. At denne artikkelen ikke
holder mål, betyr selvsagt ikke at andre ting han har skrevet eller sagt
ikke gjør det.

> On Fri, 18 Sep 2020, Petter Reinholdtsen wrote:
>
> > Takk for nyttige innspill, men jeg er fortsatt litt i villrede, da det
> > virker som vi leser ganske ulike ting ut av teksten.
> >
> > [Harald Eilertsen]
> > > Stråmenn: Han bygger hele artikkelen på at Zuboff og andre som
> > > argumenterer mot farene overvåkningskapitalismen representerer ikke er
> > > i stand til å se for seg et desentralisert internett uten dagens
> > > monopolister. Det ville vært et godt argument dersom det var virkelig,
> > > men det er det ikke.
> >
> > Hvorfor mener du dette?

Hvorfor jeg mener at det ikke er riktig, eller hvorfor jeg mener at han
sier det?

Det første fordi det ikke stemmer med hva Zuboff, Balkan, eller andre
faktisk sier eller skriver. Det andre fordi han sier det.


> > Snarere
> > leser jeg at han mener det er viktig å ta overvåkningskapitalisenes
> > påstander med en klype salt når en analyserer problemet og vurderer
> > egnet medisin for å få tilbake et liberalt demokratisk samfunn.

Og det er det ingen som argumenterer imot, selv om han prøver å
fremstille det slik.

> > > Overdrivelser: "Mind control rays".
> > >
> > > Igjen, hverken Zuboff eller noen av de andre jeg har sett/hørt/lest
> > > argumenterer for noe i nærheten av hva Doctorow antyder her. Det blir
> > > rett og slett for dumt.
> >
> > Jeg leste dette som latterliggjøring av de som tok
> > overvåkningskapitalistenes salgsmateriell for god fisk, ikke som en
> > påstand om at noen faktisk har argumentert for at Facebook og andre
> > faktisk har tankekontrollstråler.

Som sagt: overdrivelse. Ja, jeg leser det også som latterliggjøring, men
på feil premiss. Desverre blir det kritikeren som fremstår som
latterlig, ikke de han kritiserer.

H!


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.