[PiN-diskusjon] How to Destroy Surveillance Capitalism av Cory Doctorow på norsk?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tir 3. Nov 2020 13:54:35 CET


[Petter Reinholdtsen]
> Da er vi kommet til 62%, og korrekturen kan begynne.  Hvis flere bidrar
> og alt går raskt så kan vi kanskje få ut boken før jul?  Kanskje noen
> kunne finne den under juletreet i år? :)

Vi er på 100% nå, og igang med korrekturlesingen.  Tar gjerne imot flere
øyne her. :)

> I første omgang er det å lese gjennom hver enkelt streng på
> <URL: https://hosted.weblate.org/projects/rms-personal-data-safe/how-to-destroy-surveillance-capitalism/nb_NO/ >
> og se at den reflekterer den engelske originalen.  Neste steg er å
> lese teksten i sammenheng.  Når vi er på 100% skal jeg legge ut
> korrekturlesingseksemplarer av teksten for å kunne lese slik
> korrektur.

Korrektur i sammenheng kan gjøres via
<URL: https://pin-no.gitlab.io/how-to-destroy-surveillance-capitalism/ >.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.