[PiN-diskusjon] TKS 04.12: Webinar rettsteknologisk innovasjon (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Ons 2. Des 2020 17:55:17 CET


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 2 Dec 2020 15:46:52 +0000
From: Tobias Mahler <tobias.mahler at jus.uio.no>
Subject: [tirsdagskaffeseminar] Webinar sosialt entreprenørskap

CELLs digitale lunsjseminarer #17: Sosialt entreprenørskap
Velkommen til CELL sitt digitale lunsjseminar hvor vi skal diskutere 
rettsteknologisk innovasjon! Som entreprenør kan man skape innovasjon, ofte for 
å oppnå profitt. Rettsteknologi kan imidlertid også brukes til å løse 
samfunnsproblemer, som for eksempel gi bedre tilgang til rettshjelp og 
studenter kan bli en sentral del av utviklingen.
Tid og sted: 4. des. 2020 12:00-13:00, Zoom<https://uio.zoom.us/j/65450348311>

CELLs digitale lunsjseminarer #17: Sosialt entreprenørskap - CELL: Centre on 
Experiential Legal Learning 
(uio.no)<https://www.jus.uio.no/cell/aktuelt/arrangementer/2020/sosial-entre-CELL-041220.html>


(illustrasjonsfoto: colourbox.com)
På seminaret får du en introduksjon til hva sosialt entreprenørskap er av en 
studententrepnør, og vi vil vise hvordan et prosjekt med CELL og Tech-R har 
brukt dette til å lage en digital løsning for å klage til Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen.
Innovasjonsperspektivet blir stadig viktigere i jussen, og derfor satser CELL 
på en egen innovasjonslab (LILO) for studenter og ansatte ved Det juridiske 
fakultet, som vil bli introdusert i webinaret. Vel møtt!
Program:
12:00 Velkommen
12:05 Sosialt entreprenørskap, hva er det? Med Sindre Buer
12:15 JustBot<https://www.tech-r.org/projectsoverview> - et eksempel på sosialt 
entreprenørskap som skal forenkle tilgangen til Den europeiske mhva 
enneskerettighetsdomstolen (EMD) med prof. Malcolm 
Langford<https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/malcolml/> og vitenskaplig 
assistent Lelia Marcau (Tech-R)
12:25 Introduksjon av Legal Innovation Lab Oslo 
(LILO),<https://www.jus.uio.no/cell/vi-jobber-med/2-digi-undervisning-innovasjon-legaldesign/innovasjon-legal-design.html> 
med studentleder og for den digitale pilaren i CELL Øystein Kolstad Kvalø og 
faglig pilarleder for den digitale pilaren i CELL prof. Tobias 
Mahler<https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/tobiasm/index.html>
12:35 Diskusjon
***
Møtet holdes på Zoom: 
https://uio.zoom.us/j/65450348311<https://uio.zoom.us/j/65280252538>
***
Til å komme inntil Zoom, se denne veiledningen fra Stian Øby 
Johansen<https://www.facebook.com/StianOby?eid=ARBOW5lU4wcui1awsrPq7hQvOa1u7N9L4H76cheCnv63CvnwMEl9HCHTncfe7hb1SeVyc6GL2TLuddvQ>: 
https://youtu.be/zNn6PfUKp3g<https://youtu.be/zNn6PfUKp3g?fbclid=IwAR0hGaVPjirVNbEZ4dDrdSkV8e-uzOhVsTsbpsqElUiLpDv12pnH6qACCr8>. 
På engelsk: 
https://support.zoom.us/hc/en-us<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsupport.zoom.us%2Fhc%2Fen-us%3Ffbclid%3DIwAR15HFxnw4elsfSx_u3bpaz-69B8dUNr0Lt6ShJYNSeCpluPcw0IJWwSfO0&h=AT1KPme9O-KRlubnMLv89P0zWqwHO4C1q9pgjOKHY8KDEi6llWNU4DTdhLhJ6qtz8wgU-IrcF0DnuX8ucAXP94Se-6OiahNKbcYJoejcSX6rnK2SJpEkbBxZNT1AHj2hOxT5yQ>Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.