[PiN-diskusjon] Fra EU-kommisjonen: Fighting child sexual abuse: detection, removal and reporting of illegal content online (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Man 22. Feb 2021 16:23:08 CET


Videresender dette glimrende innlegget.

Thomas


---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 21 Feb 2021 21:51:30 +0100
From: Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
To: EFN-listen <efn-listen at uib.no>
Subject: Re: Fra EU-kommisjonen: Fighting child sexual abuse: detection,
   removal and reporting of illegal content online
Resent-From: <thomas.gramstad at ub.uio.no>

[Arve Kirkevik]
> Høringsuttalelser knyttet til saken ovenfor, fra Cloudflare, Microsoft
> og Google:

Dette tilsvarer obervasjonen til Cory Doctorow i sin siste bok, Hvordan
knuse overvåkningskapitalismen,
<URL: http://www.hungry.com/~pere/publisher/ > (side 60-61):

  «Mye av det vi gjør for å temme storteknologien i stedet for å bryte
  opp de store selskapene, vil gjøre det vanskeligere å bryte dem opp
  senere.

  Konsentrasjonen til storteknologien betyr at deres slepphendthet hva
  angår trakassering levner brukere i et umulig dilemma. Enten må de
  avstå fra å delta i den offentlige samtalen ved å forlate Twitter,
  eller holde ut ondsinnet og vedvarende mishandling. Storteknologiens
  samlemani og slettingaversjon fører til horrible identitetstyverier.
  At de ikke foretar seg mer betyr at ekstremister kan sanntidsdele
  skytingen sin og nå et milliardtallig publikum. Kombinasjonen av
  teknologi- og mediakonsentrasjon betyr at artisters inntekter faller,
  selv om samlet sum avledet fra deres virke går opp.

  Endog er løsningen myndighetene kommer trekkende med plausibelt den
  samme: Gjør storteknologien til håndhevende myndighet i å kontrollere
  sine brukere, ved å holde dem ansvarlige for brukernes dårlige
  oppførsel. Å tvinge storteknologien til å ta i bruk automatiserte
  filtre for å blokkere alt fra opphavsrettskrav og menneskehandel til
  voldelig ekstremisme, betyr at teknologiselskaper må sette av
  hundretalls millioner dollar for å holde disse kompliserte systemene i
  gang.

  Disse reglene — EUs nye opphavsrettsdirektiv, Australias nye
  terrorlovgiving, USAs FOSTA/SESTA-lov om menneskehandel og flere andre
  — er ikke bare dødsdommer for små, konkurrerende oppstartselskaper som
  kunne utfordret storteknologiens dominans, men som mangler pengene de
  etablerte aktørene har for å betale for disse automatiserte systemene.
  Og det som verre er, disse reglene begrenser hvor små vi kan håpe å
  gjøre storteknologien.

  Dette har sin enkle årsak i at å bryte opp selskapene i
  formålstjenlige biter, betyr at ingen av dem evner å utføre disse
  påførte pliktene. Det er dyrt å få utviklet disse automatiserte
  filterne og overlate innholdssensur til tredjeparter. Det er allerede
  vanskelig nok å tøyle disse mangehodede kjempene som er sveiset sammen
  i iveren etter å tjene penger som monopoler. Gitt det regulatorirske
  tomrommet som oppstår i kjølvannet av at skipperne på egne skuter
  forlater roret, så sakker fremdriften akterut.

  Å la dem bli så store som de er, har gitt dem en nær sagt
  uoverkommelig dominans. Å gi dem ansvar for håndheving av lovverket i
  kraft av sin størrelse, gjør det nesten umulig å redusere dem. Gjenta
  til det sitter: Hvis plattformene ikke blir gjort mindre, vil de bli
  større, og desto større de blir, desto flere problemer vil de
  skape. Enda større plattformer vil øke kravene om at de overtar flere
  offentlige funksjoner, noe som igjen vil gjøre dem enda større.

  Man kan forsøke å fikse Internett ved å dele opp storteknologien og ta
  fra dem monopolprofitten, eller man kan forsøke å fikse
  storteknologien ved å tvinge dem til å bruke sin makt til
  myndighetsfunksjoner. En kan ikke gjøre begge deler. Her må man velge
  seg et variert og åpent Internett, eller et dominert monopolisert
  Internett styrt av storteknologikjemper som til stadighet går seirende
  ut av kampen om å få dem til å oppføre seg.»

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen

_______________________________________________
https://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen
Melde deg av listen? Send mail til efn-listen-request at uib.no med "unsubscribe" som emne/subject


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.