[PiN-diskusjon] Medlemsmøte i kveld: Enkeltindividers rådighet over egne data – Praktisk orientering om pågående arbeid i Altinn (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Man 15. Mar 2021 15:38:31 CET


Litt kort varsel men...


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 15 Mar 2021 11:35:13 +0100
From: Norsk forening for jus & EDB <post at nfje.no>
To: drifa Danielsdottir <drifadan at gmail.com>
Subject: Medlemsmøte i kveld: Enkeltindividers rådighet over egne data –
     Praktisk orientering om pågående arbeid i Altinn
Resent-From: <thomas.gramstad at ub.uio.no>

Vi minner om medlemsmøtet i kveld, mandag 15. mars klokken 17:15 på Zoom webinar!

Dette er tredje møtet i en foredragsrekke våren 2021 om datadeling fra forskjellige perspektiver.
På medlemsmøtet vil Cathrine Holten avdelingsdirektør i avdeling digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet, med ansvar for Altinn, fortelle om funksjonaliteten og tjenestene de brukes i, og hvordan Altinn på denne måten bidrar til å styrke enkeltindividers rådighet over egne data.
For mer info om temaet og om Cathrine, se arrangementet pånettsiden vår <http://nfje.no/?tribe_events=medlemsmote-enkeltindividers-radighet-over-egne-data-praktisk-orientering-om-pagaende-arbeid-i-altinn>

Styremedlem Steinar Skagemo har også oppsummert temaet og debatten rundt brukerstyrt datadeling i en litenblogpost <http://nfje.no/?p=754>som vi oppfordrer alle som er interesserte i temaet å sjekke ut.

HER <https://uio.zoom.us/j/67401390191>finner dere lenke til webinaret

Håper vi ser som fleste på Zoom i kveld!

Med vennlig hilsen

Norsk forening for jus & EDB


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.