[PiN-diskusjon] NFJE-møte: Utfordringene med overføring av personopplysninger til land utenfor EØS med Kreftregisterets direktør Giske Ursin og Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Ons 19. Mai 2021 22:03:33 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 19 May 2021 20:22:31 +0200
From: Norsk forening for jus & EDB <post at nfje.no>
Subject: Medlemsmøte: Utfordringene med overføring av personopplysninger til
      land utenfor EØS med Kreftregisterets direktør Giske Ursin og
      Datatilsynets
      direktør Bjørn Erik Thon

Velkommen til semesterets siste medlemsmøte i NFJE før sommerferien!
Mandag 7. juni 2021 klokken 17:15 på Zoom Webinar

Utfordringene med overføring av personopplysninger til land utenfor EØS
– Med helseforskning som case

Dataoverføringer i flere tusen medisinske forskningsprosjekter har stanset 
opp.Kreftregisterets direktør Giske Ursinpresenterer viktigheten av 
forskningssamarbeid med land utenfor EØS og internasjonale organisasjoner som 
Verdens helseorganisasjon, og konsekvensene av manglende mulighet for 
overføring av personopplysninger. Hun forklarer hvorfor det i mange 
tilfeller ikke er mulig å benytte overføringsmekanismene i GDPR kap V – og det 
er ikke kun på grunn avSchrems II– og hvordan man juridisk og teknisk forsøker 
å løse situasjonen for å få helseforskningen i gang igjen.
Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thonholder deretter et innlegg med 
synspunkter på de presenterte problemstillingene, og informasjon om hva som er 
i vente fra Personvernrådet fremover.
Ursins innlegg vil dels basere seg på den nylig publiserte rapporten hun var 
med på å utarbeide på vegne av de europeiske akademinettverkene. Se om arbeidet 
og få tilgang til selve rapportenHER. 
<https://mailchi.mp/9af44042b755/european-academy-networks-call-for-urgent-solution-to-health-data-transfer-barriers>

Møtet er som før åpent for alle interesserte, lenken til webinaret finner 
dereHER. <https://uio.zoom.us/j/68452491005>


Med dette spennende møtet avslutter vi foredragsrekken om datadeling våren 2021 
og takker alle foredragsholderne som har bidratt med faglige innlegg og dere 
som har deltatt og diskutert.
Vi gleder oss til nye og spennende temaer til høsten 2021 og forhåpentligvis 
fysiske møter og mingling.

Husk å følge med på foreningens aktiviteter pånettsiden <http://nfje.no/>og i 
gruppen vår på Facebook <https://www.facebook.com/groups/jusogedb>.

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Jus & EDB


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.