[PiN-diskusjon] Webbinarium om Europadomstolens fällande dom mot Sverige om FRA-lagen (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Søn 13. Jun 2021 21:46:48 CEST


    -----Forwarded-message-----

Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med Institutet för Europeisk rätt vid 
Stockholms Universitet bjuder in till webbinarium den 23 juni kl 13.00.

Den 25 maj 2021 fällde Europadomstolen Sverige i målet Centrum för rättvisa v. 
Sweden: Den svenska FRA-lagen, som reglerar statens hemliga ”massövervakning”, 
innehåller enligt Europadomstolen inte ett tillräckligt skydd mot godtycklighet 
och missbruk. Lagen står därför i strid med Europakonventionens krav på skydd 
för den personliga integriteten.

Fredrik Bergman och Alexander Ottosson från Centrum för rättvisa redogör för 
Europadomstolens dom och dess betydelse för skyddet för den personliga 
integriteten och rättsstaten i den digitala tidsåldern. Fredrik och Alexander 
kommer att redogöra för FRA-lagen, den stora debatt som var kring den när den 
antogs år 2008, varför Centrum för rättvisa valde att lämna in ett klagomål 
till Europadomstolen samt vad domen innebär för Sverige och för signalspaning i 
Europa.

Moderator är Claes Granmar, docent i europarätt vid Stockholms universitet.

Länk till paneuropas facebooksida:
https://www.facebook.com/Paneuropaforeningen

Länk direkt till eventet där sändningen tar plats:
https://fb.me/e/GLEzea6V

     ----


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.