[PiN-diskusjon] Offentlig SINTEF-seminar i Oslo om personvern i vårt cyberspacebaserte samfunn (fwd)

Thomas Gramstad thomas at gramstad.no
Ons 27. Apr 2016 16:02:21 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 27 Apr 2016 10:53:22 +0000
From: Ketil Stølen <Ketil.Stolen at sintef.no>
To: Ketil Stølen <Ketil.Stolen at sintef.no>
Subject: [ansatte] Offentlig SINTEF-seminar i Oslo om personvern i vårt
      cyberspacebaserte samfunn

Personvern i vårt cyberspacebaserte samfunn
De fleste er enige om at personvern er viktig. Men tas det nok hensyn til 
personvern i vårt cyberspacebaserte samfunn? Hva er situasjonen for den enkelte 
borger? Hva skjer i privat sektor, og hvordan følges dette opp i det 
offentlige? Hva finnes av teknologiske løsninger?
Målsetningen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av 
kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.
Tid: Onsdag 22. juni 2016, 10:00-14:00
Sted: Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo
Program
10:00 Velkomst. Ketil Stølen (SINTEF og UiO)
10:10 Mellom IT-sikkerhet og personvern. Jarle Langeland (Advokatfirmaet Føyen 
Torkildsen)
10:45 Personvern i norske bedrifter: Hva er status og hva er utfordringene som 
kommer. Emese Bogya (Transcendent group)
11:20 Personvern i smarte samfunn. Marit Natvig (SINTEF)
11:55 Lunsj
12:40 "Minority Report" - snart virkelighet? Hvordan mobile apper truer 
personvernet. Petter Bae Brandtzæg (SINTEF)
13:15 Informert samtykke. Torgeir Hovden og Georg Philip Krogh (Signatu)
14:00 Slutt

Påmelding
Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi skal kunne forsikre oss om at 
vi har nok plass og nok mat til lunsj ber vi deg om å melde deg på seminaret 
ved å sende en e-post med navn og tilhørighet til Ketil.Stolen at sintef.no 
snarest mulig, og senest 19. juni.
Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Ketil Stølen<http://heim.ifi.uio.no/%7Eketils/index.html>

Kart med kjøreanvisninger 
(pdf<http://heim.ifi.uio.no/%7Eketils/kst/Others/kjoreanvisning-sintef-oslo.pdf>)

Liste over arrangerte 
seminarer<http://heim.ifi.uio.no/%7Eketils/kst/public-seminars.html>


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.