[PiN-diskusjon] Nolug om Det store datakappløpet – personvernprinsipper under press (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Ons 18. Mai 2016 15:31:06 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 18 May 2016 09:25:23 +0000
From: Heidi Kristin Olsen <Heidi-Kristin.Olsen at HIOA.NO>
To: BIBLIOTEKNORGE at NB.NO
Subject: Vs: Nolug om Det store datakappløpet –   personvernprinsipper under
     press

Hei, vi minner om nolugmøtet tirsdag 24.5. kl 14: Fagdirektør Catharina Nes fra Datatilsynet holder foredraget "Det store datakappløpet – personvernprinsipper under press". Mer informasjon om foredraget, påmelding osv på http://nolug.no/.

Vi håper mange finner veien til HiOA denne maiettermiddagen! Vi prøver å få strømmet foredraget, mer informasjon om det kommer på Nolugs hjemmeside.

Velkommen!

Arbeidsutvalget i Nolug kan også melde at vi planlegger et halvdagsseminar med Mary Ellen Bates.  Mer informasjon om dette kommer!

Mvh Heidi K.O.


***********************
Heidi Kristin Olsen
Førstelektor
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo og Akershus

www.hioa.no - Ny viten, ny praksis


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.