[PiN-diskusjon] [Oslo] Gratis personvern-seminar 9. november 2016

Thomas Gramstad thomas at gramstad.no
Man 3. Okt 2016 23:51:28 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 3 Oct 2016 17:04:12 +0000
From: Ketil Stølen <Ketil.Stolen at sintef.no>
Subject: Invitasjon til offentlig SINTEF-seminar i Oslo om
       cybersikkerhet og personvern

Cybersikkerhet og personvern -- Hånd i hånd eller hver for seg?
----------------------------------------------------------------------------

Personvern for cyberbaserte tjenester forutsetter høy grad av cybersikkerhet. 
Samtidig krever cybersikkerhet at det samles inn informasjon som potensielt kan 
skade personvernet. Hvordan skal cybersikkerhet og personvern balanseres? Hva 
skal vi ta høyde for når utformer policyer og designer systemer?

Målsetningen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av 
kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Tid: Onsdag 9. november 2016, 10:00-14:00

Sted: Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program
+++++++++

10:00 Velkomst. Ketil Stølen (SINTEF og UiO)

10:10 Ofrer vi personvern og grunnleggende demokratiske rettigheter i kampen 
mot terror? Christer Gundersen (Nasjonal Digital Læringsarena)

10:45 Personvern fra et cyberperspektiv. Ketil Stølen

11:20 Erfaringer fra uTRUSTit prosjektet: Folk foretrekker uvitenhet om 
sikkerhet og personvern. Kristin Skeide Fuglerud (Norsk Regnesentral)

11:55 Lunsj

12:40 Transparent sanntidsmonitorering av personvern. Aida Omerovic (SINTEF)

13:15 Spenningsforholdet mellom personvern og sikkerhet. Helge Veum 
(Datatilsynet)

13.50 Oppsummering. Ketil Stølen

14:00 Slutt

Påmelding
++++++++

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi skal kunne forsikre oss om at 
vi har nok plass og nok mat til lunsj ber vi deg om å melde deg på seminaret 
ved å sende en e-post med navn og tilhørighet til Ketil.Stolen at sintef.no 
snarest mulig, og senest 6. november.

Kontaktinformasjon
++++++++++++++++++

Kontaktperson Ketil Stølen: http://heim.ifi.uio.no/~ketils/

Kart med kjøreanvisninger: 
http://heim.ifi.uio.no/~ketils/kst/Others/kjoreanvisning-sintef-oslo.pdf

Liste over arrangerte seminarer: 
http://heim.ifi.uio.no/~ketils/kst/public-seminars.html


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.